Čítanosť

Návštevnosť

zenyvmeste.sk a sportinak.sk

Mesačný počet unikátnych návštevníkov je priemerne 300 tisíc RU, počet zobrazení 1 milión PV.

Aktuálne čísla nájdete v AIM Monitore

 

Kontakt

Mgr. Miriam Zsilleová, miriam@zenyvmeste.sk, 0917 226 302

Bc. Marko Mríz, mriz@webex.sk