Kongres SZĽH: Miroslav Šatan čelí tlaku hnutia, kluby požadujú peniaze z MS 2019

26. 11. 2020 |
 

Kongres SZĽH, Miroslav Šatan, MS 2019, peniaze. Kongres Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) dnes koná v bratislavskom hoteli Gate One. Dlhoočakávané zasadniutie hnutia nášho hokeja bude okrem schvaľovania rozpočtu na novú sezónu otvárať aj citlivú tému prerozdeľovania financií zo zisku domácich MS 2019.

Miroslav Šatan bude na Kongrese SZĽH čeliť tlaku zo strany klubov. FOTO TASR.

Kongres SZĽH, Miroslav Šatan, MS 2019, peniaze. Kongres SZĽH sa navyše koná v tieni nepríjemných udalostí, kedy NAKA navštívila sídlo hokejového hnutia za účelom prešetrenia tendra na hokejky.

Na kongrese sa však bude rozoberať aj audit dcérskych spoločností SZĽH a tok štátnych fiancií. Hoci je hokejové hnutie nespokojné so súčasným smerovaním, neočakáva sa odvolanie Miroslava Šatana z postu predzidenta SZĽH.

Kluby sú nespokojné aj s nastavením vedenia nášho hokeja. Výkonný výbor SZĽH sa totiž ohradil voči vymenovaniu Výkonného riaditeľa Ivana Pulkerta. Žiadajú zrušenie tejto pozície. Kongres SZĽH bude tiež preberať aj aktuálnu situáciu hokeja počas pandémie koronavírusu.

Kongres SZĽH, Miroslav Šatan čelí žiadosti rozdeliť zisk z MS 2019 do klubov

Návrh programu kongersu SZĽH (v priebehu dňa môže byť zmenený, čo sa aj očakáva)

 • otvorenie Kongresu SZĽH
 • informácia o uznášaniaschopnosti Kongresu SZĽH
 • schválenie programu Kongresu SZĽH
 • schválenie rokovacieho poriadku Kongresu SZĽH
 • voľba pracovných skupín (zapisovateľ
 • overovatelia zápisnice, 3 skrutátori, mandátová komisia)
 • správa mandátovej komisie 7. Správa prezidenta SZĽH
 • správa o činnosti Výkonného výboru SZĽH
 • správa o činnosti Dozornej rady SZĽH
 • schválenie zmien kritérií, účelu a rozdelenia finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovaných športovcov v zmysle § 69 ods. 4 písm. b) Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Prerokovanie výročnej správy SZĽH za rok 2019
 • schválenie rozpočtu SZĽH na rok 2021
 • schválenie zmien Stanov SZĽH
 • diskusia
 • záver

Forma hlasovania

Na kongrese SZĽH môžu hlasovať za alebo proti návrhom všetci zúčastení delgáti klubov. Každý riadny člen má na Kongrese len jedného delegáta s príslušným počtom hlasov, pričom počty hlasov upravuje bod 3.5.2 Stanov SZĽH

Po zasadnutí Kongresu SZĽH je naplánovaný tlačový brífing o 19:00 hod.

 
ČO SA DEJE
 • Najnovšie
 • |
 • Mesiac
 • Týždeň
 • Celkovo