Redakcia

 

Redakcia a redakčná rada

Šéfredaktor a predseda redakčnej rady: Michal Trškotrsko@sportinak.sk

Zástupca šéfredaktora: Miriam Zsilleová

Redakčná rada a členovia redakcie: Miriam Zsilleová, Jozef Kopčo, Dávid Gubaňar, Lucia Fränklová