Bloger Milan Ivanka

Nar. 1960 v Partizánskom, absolovent Fakulty telesnej výchovy a športu (FTVS) na Karlovej Univerzite v Prahe. Držiteľ trénerského vzdelania UEFA profi - licencie. Ako hráč pôsobil v Tempe Partizánske a počas štúdia vo Viktórii Žižkov, Pragoflóre Braník, či neskôr ako hrajúci tréner vo VTJ Mikulov. Ako tréner mládeže prešiel od najmladších kategóríí až po 1. dorasteneckú ligu. V roku 2000 absolvoval 3 týždennú stáž v Taliansku na Sicílii.

Do profesionálneho futbalu vstúpil v FK Matador Púchov v rokoch 2004 – 2006 na pozícii asistenta. Po osobnom zoznámení sa so Shadom Forsythom, špecialistom na pohybovú a kondičnú stránku v spoločnosti Athletes ́Performance Institut (API), začal svoje aktivity v tréningu viacej orientovať na moderné ponímanie kondície s dôrazom na individualizáciu tréningového procesu.

Pôsobil ako asistent v FC ViOn Zlaté Moravce a ako fitnes tréner v družstve reprezentácie Malajzie U-21. V súčasnosti pôsobí ako asistent s dôrazom na pohybovú prípravu a fitnes v FC Spartak Trnava. Ako člen „Únie Futbalových Trénerov Slovenska“ (ÚFTS) bol účastníkom medzinárodného sympózia Aliancie európskych futbalových trénerov (AEFCA) vo Varšave v roku 2010.

Je lektorom školení SFZ, publikuje v rôznych časopisoch a internetových portáloch. Vydal publikáciu „Agilita a jej rozvoj vo futbale“ (2009), je autorom viacerých metodických DVD z oblasti rozvoja kondície a pohybových schopností hráčov vo futbale, ale i v basketbale. V rámci svojej profesie sa intenzívne zaoberá i výživou a životosprávou v športe.