Vlastný moč prelieva do nádobiek. Ako prebieha dopingová kontrola športovca

5. 12. 2016 |
 

V Antidopingovej agentúre Slovenskej republiky sme sa boli pozrieť, ako prebieha kontrola športovca.

Foto: Michal Červený

BRATISLAVA. Keď prichádzame do sídla Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky, práve prebieha zaúčanie budúcich komisárov.

Na Slovensku ich máme okolo tridsať, no nie sú zamestnancami agentúry. Pracujú na dohodu.

„Pri súčasnom počte kontrol by nebolo efektívne zamestnávať ich na plný úväzok,“ hovorí riaditeľka Žaneta Csáderová.

„Komisár musí byť nestranný, nemôže mať akékoľvek spojenie s testovaným športovcom alebo jeho športovým zväzom.“

Kompletný rozhovor s Csáderovou nájdete tu.

Komisári musia pri podpise zmluvy dokázať svoju bezúhonnosť a podpísať aj čestné prehlásenie o konflikte záujmov. Každé dva roky prebieha ich reakreditácia.

Antidopingová agentúra SR sídli v bratislavskej Dúbravke. Zamestnáva deväť ľudí, z toho dvoch na čiastočný úväzok.

Aj Csáderová pôsobila ako komisárka, robila to pätnásť rokov. Šéfkou ADA sa stala pred dvomi rokmi.

Ľudia sa jej pýtajú, čím konkrétne sa vlastne v práci zaoberá. Keď im to povie, začnú sa vypytovať na slovenských športovcov.

„Ľudí zaujíma, ako prebieha samotná kontrola či ako často ju športovci musia absolvovať. Pýtajú sa aj na to, či športovci nevadí, keď ho komisár navštívi doma,“ vymenúva.

Pri súťažnej kontrole sa často stáva, že športovec nemôže ísť oslavovať so spoluhráčmi alebo naňho musí čakať celý autobus.

„Tak tragické to s nimi zas nie je. Vrcholoví športovci vedia, že absolvovanie dopingovej kontroly patrí medzi ich povinnosti. Bez nej by napríklad nebol uznaný svetový rekord.“

Antidopingovú kontrolu však vykonávajú aj medzinárodné športové zväzy (napríklad UEFA) či samotná WADA (Svetová antidopingová agentúra).

Niektorí športovci absolvujú kontrolu len niekoľkokrát do roka, no napríklad Peter Sagan ich v tomto roku už absolvoval výrazne nad sto.

 

Neobľúbený systém nahlasovania

Samotné Dopingové kontroly sa delia na súťažné a mimosúťažné. Prvý typ prebieha pred (napríklad test motoristov na alkohol) a po súťaži (odber moču a krvi).

Pri mimosúťažnej kontrole sa komisár neohlasuje dopredu, športovca môže navštíviť kedykoľvek (okrem nočných hodín) a kdekoľvek.

Aby ho však ľahšie našiel, čerpá z informácii zo systému ADAMS. Vybraní špičkoví športovci (u nás okolo 300) doň musia vložiť minimálne jednu hodinu denne, počas ktorej budú k dispozícii na testovanie (aj s miestom pobytu).

„Používali ste niekedy AIS? (Systém na zápis známok pre vysokoškolákov, pozn. redakcie) Je to približne tak primitívny program,“ povedal slovenský plavec Richard Nagy v rozhovore pre Športinak.sk.

Sťažoval sa, že údaje musí zapisovať až na tri mesiace dopredu. „Ja neviem, kde budem o dva týždne cez víkend, ale musím to vedieť teraz. Zvonili mi už aj v sobotu o šiestej ráno doma, mamka ich skoro zabila pohárom na kávu.

Časový interval, počas ktorého môžu komisári zaklopať na dvere, si zadáva samotný športovec.

Údaje sa dajú zadávať už aj cez mobilnú aplikáciu a v prípade núdze esemeskou alebo telefonátom na špeciálne číslo.

Ak sa športovcovi zmení program a nezaznamená to do systému, môže nastať problém. Ak ho dopingový komisár nenájde na mieste, dostane upozornenie. Po troch prichádza dištanc akoby dopoval.

„Oproti predošlým spôsobom zadávania miest pobytu je však súčasná podoba programu ADAMS omnoho jednoduchšia na obsluhu aj na čas. Samozrejme, ako každý program, aj ADAMS má svoje chyby. Na podklade pripomienok sa však pravidelne aktualizuje a v roku 2017 by mala byť spustená jeho nová verzia.“

Ukážka: Ako zadávať údaje do systému ADAMS.

 

Nohavice pod kolená, tričko po bradavky

Keď už príde k samotnej dopingovej kontrole, komisári sa musia riadiť presnými pokynmi.

Ak by napríklad na tlačive nevypísali jednu kolonku alebo by nejako porušili pravidlá, športovec by mohol odobratie napadnúť.

A v tom prípade by sa mohol vyhnúť trestu za doping. Ako keď sa zločinci vyhnú trestu na základe procesnej chyby.

Budúci komisári pri našej návšteve v sídle ADA práve vykonávali nácvik antidopingovej kontroly.

Na začiatku prišlo poučenie a povinnostiach a právach športovca. Po vyplnení formulárov prichádza k samotnému odberu.

Väčšinou sa športovcovi odoberá moč a tak tomu bolo aj pri tomto nácviku.

Počas nácviku antidopingovej kontroly.

Pri pozorovaní odberu bolo zaujímavé sledovať, aký odstup si dvojica (komisár a športovec) od seba musí zachovávať.

Komisár celý čas musí športovca podozrievať z toho, že sa bude snažiť klamať. Preto s ním napríklad ide aj do miestnosti, v ktorej odovzdáva vzorku.

Pri odbere musí mať športovec nohavice stiahnuté až pod kolená a tričko vytiahnuté na bradavky.

Aby komisár videl, že do nádobky sa moč dostal priamo z tela športovca a nie napríklad z vopred pripraveného prezervatívu.

Systém kontroly je nastavený tak, aby ani športovec nemohol z ničoho podozrievať komisára. Preto napríklad športovec musí skontrolovať či sedia kódy odberových nádob.

Aj prelievanie moču z nádobky na odber do flaštičiek so vzorkami robí samotný športovec. Ten musí flaštičky aj zaplombovať a otestovať či neprepúšťajú žiadny moč.

 

Priebeh dopingovej kontroly

Pri dopingovej kontrole sa odoberá buď moč alebo krv. Moč sa však odoberá oveľa častejšie, preto si ukážeme, ako táto kontrola prebieha.

 1. Dopingový komisár poučí športovca o požiadavkách na proces odberu.
 2. Športovec si vyberie materiál, do ktorého odovzdá vzorku. To znamená, že si vyberie balenie, v ktorom sa nachádza nádoba na odber.
 3. Športovec vlastnoručne skontroluje neporušenosť balenia plomby na nádobách nádoby určených na odber. Ak športovec nie je spokojný, môže si vybrať iný materiál na odber.
 4. Športovec počas celého času odberu nesmie stratiť dohľad nad nádobkou na odber. Uisťuje sa tak, že nepríde k žiadnej manipulácii s jeho vzorkami.
 5. Dopingový komisár alebo jeho asistent sa odoberú do miestnosti na odber vzorky moču. Pred odberom sa komisár/asistent uistí, že si športovec umyl ruky. Komisár/asistent musí byť rovnakého pohlavia ako športovec.
 6. Komisár/asistent musí mať voľný výhľad na to, ako sa vzorka dostáva z tela športovca do nádoby určenej na odber. Znamená to, že športovec si stiahne nohavice na kolená a vrchnú časť odeva odevu vytiahne k bradavkám.
 7. Športovec má možnosť vybrať si nádoby, do ktorých sa preleje A- a B-vzorka dopingovej kontroly. Dôležité je skontrolovať kód, ktorý sa nachádza na nádobkách. Ten musí byť zapísaný aj v dokumentácii.
 8. Športovec naleje moč postupne do fliaš určených na B-vzorku a A-vzorku. Leje sa po rysku (na úrovni 30, respektíve 60 ml).
 9. Športovec zapečatí vzorky špeciálnym vrchnákom. Komisár overí či sú správne zaplombované a či nepretekajú.
 10. V nádobe určenej na odber moču musí zostať trochu vzorky, aby komisár mohol zmerať jeho hustotu. Ak nie je dostatočná, celý proces odberu sa opakuje.

 

Čakal aj sedem hodín

Komisári chodia na antidopingové kontroly vo dvojici, ideálne muž a žena. Do miestnosti na odber moču musí ísť so športovcom osoba rovnakého pohlavia.

Ľudské telo však nefunguje na povel, niektorí muži majú problém vymočiť sa v prítomnosti inej osoby.

„Mám s tým skúsenosti. Aj keď sú muži zvyknutí na spoločné pisoáre, nikomu nie je príjemné, keď ho pri tom niekto sleduje,“ hovorí Ľubomír Gulán, odborný pracovník pre vzdelávanie ADA SR.

„Niekedy musím čakať. Špičkoví športovci s tým však majú bohaté skúsenosti a nemajú problém.“

Problémom býva aj to, že športovec sa bezprostredne po športovom výkone nedokáže vymočiť.

Počas intenzívneho výkonu organizmus stráca tekutiny. Je zastavená činnosť obličiek a moč sa neprodukuje.

„Treba počkať, preto začíname papierovačkami, aby sa športovec upokojil a telo mu začalo normálne fungovať,“ vysvetľuje Gulán.

„Najlepšie je piť čistú vodu. Potom sa už len čaká. Zvyčajne do jednej hodiny, môj osobný rekord je sedem hodín.“

Fakty o Antidopingovej agentúre Slovenskej republiky

 • Vznikla v roku 2009. Od roku 2016 je ustanovená zákonom o športe, je nezávislou organizáciou financovanou z rozpočtu ministerstva školstva.
 • V roku 2015 disponovala rozpočtom 525 172 eur.
 • Vykonala 432 odberov moču a 6 odberov krvi na dopingové kontroly.
 • Jedna dopingová kontrola vyjde okolo 450 eur.
 • Vzorky sa posielajú do akreditovaného laboratória v rakúskom Seibersdorfe.
 • ADA vykonáva odbery aj na objednávku pre zväzy a organizátorov medzinárodných súťaží, v roku 2015 ich bolo 203. Nemôže však na nich mať zisk.
 • ADA v súčasnosti kontroluje 320 športovcov. Podľa nového plánu chce ich počet znížiť na 150. „Budeme sa zameriavať na kvalitu testovania, nie kvantitu,“ hovorí Csáderová.
 
 
 
ČO SA DEJE
 • Najnovšie
 • |
 • Mesiac
 • Týždeň
 • Celkovo