Riadi slovenský antidoping: Ak robíte rizikový šport, máte aj 100 kontrol ročne

5. 12. 2016 |
 

Antidopingová agentúra Slovenskej republiky vykoná ročne cez 300 kontrol. Česi ich spravia o tisíc viac. V rozhovore pre Športinak.sk to povedala riaditeľka Antidopingovej agentúry SR Žaneta Csáderová.

Žaneta Csáderová, riaditeľka Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky. Foto: Michal Červený

Keď niekde poviete, že ste šéfkou Antidopingovej agenúry, čo sa vás obyčajní ľudia najčastejšie pýtajú? Sú zvedaví, či niekto konkrétny dopuje?

„Najčastejšie sa ma spýtajú, čo Antidopingová agentúra SR zabezpečuje a aké sú naše úlohy. Samozrejme, keď im už objasním čo robíme, príde aj na otázky ohľadom našich športovcov. Zaujíma ich ako prebieha dopingová kontrola, počty jednotlivých kontrol u športovcov. Často sa pýtajú, ako sa môžu stať dopingovým komisárom a či športovcom nevadí, keď ich komisár navštívi nečakane doma. Porušenia antidopingových pravidiel zverejňujeme na našej stránke a tieto informácie sme povinní poskytovať po ukončenom spravodlivom procese so športovcom.“

Máte profesionálnu deformáciu? Keď napríklad vidíte dominantný výkon šprintéra či cyklistu, pýtate sa sama seba či je čistý?

„Ja priamo takúto deformáciu nemám, ale odborníci, ktorí sa zaoberajú výkonmi v určitých športoch ako sú atletika alebo cyklistika, takéto pochybnosti majú. Preto napríklad plánovanie jednotlivých dopingových kontrol u športovca vychádza z hodnotenia rizík danej disciplíny v športe, poprípade načasovania možnej aplikácie dopingovej látky alebo metódy. Frekvencia počtov dopingových kontrol u takýchto športovcov stúpa a niekedy presahuje počet 100 kontrol ročne. Pokiaľ nie je zistený nepriaznivý analytický nález u športovca, môžeme o tom iba teoretizovať.“

15 rokov ste pracovali ako komisárka. Ako vnímajú športovci komisárov? Často napríklad nemôžu ísť oslavovať a musia „trčať“ na antidopingovke…

„Tak tragické to zase nie je, vrcholoví športovci vedia, že absolvovanie dopingovej kontroly patrí medzi ich povinnosti. Bez nej by nebol uznaný napr. svetový rekord.“

Fungujete na základe štátnej dotácie. Ako sa dá zaručiť nezávislosť, ak by boli politické tlaky, aby ste ututlali nejaký prípad?

„Nezávislosť agentúry bola zadefinovaná v novom Zákone o športe, kde aj menovanie riaditeľa bolo stanovené na päť rokov. Samozrejme, je tu ľudský faktor, ktorý môžeme pokladať za problém a ktorý môže spochybniť nezávislosť agentúry. Preto sme sa snažili znížiť riziká na minimum, a to hlavne prostredníctvom zavedenia vnútorných procesov nastavenia kvality agentúry. Počas roka sme zaviedli certifikát kvality ISO 9001:2008. Snažíme sa mať všade tri oči, aby sme mohli predchádzať určitým manipuláciám. Ak sa objaví nepriaznivý analytický nález v systéme ADAMS, kde sa zapisujú výsledky z dopingových kontrol, vidí ho aj WADA aj Medzinárodná športová federácia a musí byť k nemu vložená aj príslušná sankcia. ADA SR iba iniciuje vyšetrovanie a potom prípad predkladá príslušnému športovému zväzu, ktorý podľa jednotného disciplinárneho poriadku zvoláva komisiu na riešenie antidopingových porušení a rozhodnutím navrhuje sankciu. Tu vidíme, že o tom nerozhoduje jeden človek, čo nám zaisťuje nezávislosť.“

Ukážka systému ADAMS.

Stáva sa, že si vás aj objednávajú napríklad na nejaké podujatia? Máte z toho zisk?

„Zo zákona zisk nemôžeme vykazovať, náš cenník iba pokrýva náklady na vykonanie odberu a analýzy vzoriek.“

Aký vzťah má ADA SR s Medzinárodnou antidopingovou agentúrou WADA?

„ADA SR je národnou antidopingovou organizáciou. Podľa medzinárodných dohovorov si musíme plniť záväzky voči WADA a byť plne v súlade s Kódexom. Svetová antidopingová agentúra má pozíciu dohliadať, či národné organizácie spĺňajú kritériá a právo vysielať audity na kontrolu.“

Koľko zamestnancov má ADA SR a koľko má dopingových komisárov? Prečo komisári pracujú len na dohodu?

„ADA SR má v súčasnosti deväť zamestnancov, z ktorých dvaja sú na čiastočný úväzok. Dopingových komisárov máme okolo tridsať a pri súčasnom počte dopingových kontrol by bolo neefektívne ich zamestnávať na plný úväzok. Okrem toho, komisár musí byť nestranný, bez akéhokoľvek spojenia s testovaným športovcom alebo jeho športovým zväzom. Zoznam komisárov aktualizujeme každý rok a každé dva roky musia prejsť títo komisári procesom reakreditácie.“

Môže sa stať, že napríklad v jeden deň kontroluje športovca ADA SR, WADA a napríklad aj jeho medzinárodná federácia? Viete navzájom o sebe?

„Áno, je možné, že športovca testuje paralelne viacero antidopingových organizácií. Kódex presne určuje, kto a aké právomoci má pri vykonávaní dopingových kontrol u športovcov a na podujatiach. Aby sa vyhlo duplicitným testom, všetky odbery sú evidované v systéme ADAMS. Organizácie vidia informácie o tých športovcoch, ktorí sú v ich jurisdikcii, vrátane testov vykonaných inými organizáciami.“

Prečítajte si aj našu reportáž z ukážky antidopingovej kontroly.

Do ktorého laboratória sa posielajú „slovenské“ vzorky? Je štátne či súkromné?

„Všetky vzorky na antidopingové účely musia byť analyzované v akreditovaných laboratóriách WADA. Antidopingová agentúra SR spolupracuje s rakúskym laboratóriom v Seibersdorfe. Poloha laboratória je veľmi výhodná, najmä kvôli krvnému testovaniu, ktoré si vyžaduje špecifické podmienky transportu. Ak sú požiadavky od medzinárodnej federácie iné, posielame ich napríklad do Lausanne alebo Kolína.“

Ktoré zakázané látky nachádzate najčastejšie?

„Stále vedú anaboliká, ďalej sú to stimulácia, diuretiká a marihuana.“

Koľko stojí jedno odobratie vzorky? V roku 2015 ste spravili 432 odberov. Chceli by ste viac alebo menej, aj vzhľadom na rozpočet…

„Všetko závisí od nákladov a logistiky, jedna vzorka vyjde približne na 450 Eur. V tejto cene je započítaná práca komisára, jeho cestovné náklady, transport do laboratória a analýza vzorky. Zvyčajne je na jednej misii odobratých viac vzoriek, aby sa minimalizovali celkové náklady v prepočte na jednu vzorku.“

Koľko športovcov zo Slovenska je v systéme ADAMS, čo znamená, že môžu byť kedykoľvek testovaní? Aký je podľa vás ideálny počet?

„V súčasnosti máme v systéme ADAMS 320 športovcov a z toho je okolo 25 v medzinárodnom testovacom registri jednotlivých športových federácií. Pripravujeme nový plán testovania, kde budeme mať v ADAMS-e zaradených okolo 150 športovcov podľa Zoznamu najvýkonnejších športovcov. Budeme sa zameriavať na kvalitu testovania, nie na kvantitu.“

V akom čase môžu komisári navštíviť športovcov?

„Komisári môžu navštíviť športovca kedykoľvek a kdekoľvek. Údaje v ADAMS-e im majú pomôcť ohľadne dostupnosti športovca, aby ho nemuseli naháňať po celom Slovensku.“

Na základe čoho nadobudne športovec povinnosť zadávať svoju polohu do systému ADAMS?

„ADA SR spravuje Národný register pre testovanie (NRTP). Športovci zaradení do NRTP majú automatickú povinnosť vypĺňať miesta pobytu v systéme ADAMS. Keď športovec spĺňa určité nami stanovené kritériá a je navrhnutý svojím športovým zväzom ako reprezentant, ADA SR ho môže zaradiť do NRTP.“

Športovci sa na systém sťažujú, vraj je nepraktický. Chystá sa jeho nová verzia?

„Oproti predošlým spôsobom zadávania miest pobytu je ADAMS omnoho jednoduchší na obsluhu aj na čas. Samozrejme, ako každý program, aj ADAMS má svoje chyby. Na podklade pripomienok sa však pravidelne aktualizuje a v roku 2017 by mala byť spustená jeho nová verzia.“

 

Česi spravia o tisíc kontrol viac

Dá sa antidopingovými testami prísť na génový doping?

„Austrálski vedci vyvinuli test na zistenie génového dopingu pre ESA. Analýza spočíva v zistení vírusového vektora, ktorý prepisuje ľudskú DNA.“

Veľa sa písalo o terapeutických výnimkách. Dá sa antidopingový systém najľahšie obchádzať práve cez ne?

„Pre udelenie TUE (terapeutickej výnimky) existujú striktné pravidlá. Celý proces je regulovaný medzinárodnou normou a o udelení výnimky rozhoduje nezávislá komisia expertov.“

Prečo je medzi cyklistami či maratóncami toľko astmatikov? Vzbudzuje to veľké podozrenia…

„Výskyt respiračných ochorení medzi týmito športovcami je následkom vykonávania ich aktivity. Keďže sa pohybujú v prašnom prostredí, je omnoho vyššie riziko vzniku reakcie na čiastočky a alergény zo vzduchu, ktorý dýchajú. To isté sa deje aj u pracovníkov v stavebníctve, v mnohých rizikových povolaniach je povinné nosenie ochranných pomôcok.“

Cyklisti na Tour de France si v minulosti pomáhali autotransfúziami krvi. Je biologický pas nástroj, aby sa to už nedalo robiť?

„Biologický pas je účinný a pomerne lacný spôsob na nepriame zistenie manipulácie s krvou. Krvnému dopingu nezabráni, môže ho však odhaliť. Zároveň si všetci cyklisti uvedomujú, že sú neustále pod „hľadáčikom“ antidopingových organizácií.“

Aký vplyv na antidoping mali cyklistické škandály?

„Každý škandál má za následok, že ľudia sa začnú o problematiku zaujímať. V cyklistike to viedlo k vytvoreniu nového, omnoho účinnejšieho antidopingového programu.“

Je možné v súčasnej cyklistike dopovať? Časy cyklistov sú preukázateľne pomalšie ako v minulosti…

„Našou úlohou nie je dávať návody ako dopovať, my sa snažíme o čistý šport, kde všetci majú vyrovnané šance na výhru.“

V roku 2015 ste mali príjmy zo štátneho rozpočtu viac ako 400-tisíc eur. Je to veľa či málo? Ako sú na tom iné krajiny?

„V roku 2015 sme disponovali rozpočtom vo výške 525 172 Eur. Z toho časť predstavujú mzdy pre zamestnancov, časť je príspevok pre tovary a služby, kde máme rozpočtované aj dopingové kontroly. Z tohto balíka, ktorý predstavuje sumu 140-tisíc eur, musíme plánovať dopingové kontroly našich športovcov. Ostatné dopingové kontroly si u nás objednávajú športové zväzy a organizátori podujatí, keď organizujú medzinárodné športové podujatia na Slovensku. My im vystavíme cenovú ponuku, ktorá pokrýva zabezpečenie celého procesu dopingovej kontroly podľa Medzinárodnej normy pre testovanie a vyšetrovanie. Či je to málo alebo veľa vám teraz neviem povedať, boli nastavené určité počty dopingových kontrol pre jednotlivé krajiny. Slovensko ich malo stanovené okolo 300 za rok, za rok 2015 sme vykonali 387 dopingových kontrol. Budúci rok budeme vypracovávať dotazník pre WADA, kde budeme presne špecifikovať rozpočet a počty dopingových kontrol vzhľadom na novopripravený plán testovania, ktorý vychádza z národného antidopingového programu. Prostredníctvom tohto auditu nám potom WADA môže zaslať odporúčanie na zvýšenie počtu dopingových kontrol, s ktorým bude súvisieť aj možné navýšenie rozpočtu. Pre porovnanie, v roku 2016 Česká republika uskutočnila 1341 dopingových kontrol, Maďarsko 1760, Rakúsko 2 341.“

 
 
 
ČO SA DEJE
  • Najnovšie
  • |
  • Mesiac
  • Týždeň
  • Celkovo